Regulamin konkursu: Prezentmarzeń

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Podróżowisko.pl jest Monika Borkowska, autor strony podrozowisko.pl (dalej „Organizator”). Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego…

Czytaj dalej