Odwołany lub opóźniony lot? Walcz o odszkodowanie!

Czy zdarzyło się, że Twój lot był opóźniony lub całkowicie odwołany? Chyba nie ma osoby, która często lata i może powiedzieć, że wszystkie jej podróże odbywały się idealnie o czasie. Czy wiesz, że w wielu przypadkach pasażerom przysługuje odszkodowanie, ale znaczna część nie jest wypłacana, ponieważ… nikt się o to nie ubiega? Opóźniony lot może być horrorem, ale to nie koniec świata!

Przyczyn niezrealizowanego lub opóźnionego lotu może być wiele, ale sporo z nich jest niezależne od linii lotniczej. Może to wykluczać możliwości uzyskania rekompensaty, ale w wielu przypadkach należy się nam odszkodowanie. I to niemałe. W niektórych sytuacjach przewoźnicy mają obowiązek wypłacenia rekompensat, jednak większość linii stara się uchylić od tego przykrego dla nich obowiązku żerując na nieświadomości swoich pasażerów.

Jaka jest podstawa prawna do uzyskania odszkodowania?

Parlament Europejski wydał rozporządzenie WE 261/2004 z 11 lutego 2004 r., które dokładnie reguluje prawa oraz obowiązki przewoźników. Nieważne, czy Twój bilet zakupiony został w promocji czy w normalnej cenie, czy da się go zwrócić czy też nie. Nieistotna jest też klasa, w której podróżujesz. Nieważne, czy są to przewoźnicy niskokosztowi, linie czarterowe czy też linie tradycyjne będące najczęściej przewoźnikami narodowymi.

Odwołany lub opóźniony lot? Każdemu pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Niestety nie każda przyczyna opóźnienia lub odwołania lotu jest warunkiem do wypłaty odszkodowania, ale o tym za chwilę. Przepisy dotyczą lotów rozpoczynających się lub kończących w Unii Europejskiej. Jednak jest tu haczyk.

  W ciągu ostatnich 2 lat opóźnił się Twój samolot lub lot został całkowicie odwołany? Być może powinieneś otrzymać 250, a może nawet 600 EUR zadośćuczynienia – sprawdź, czy nie należy Ci się odszkodowanie.

Wypełnij formularz tutaj.

Jeżeli ze znacznym opóźnieniem wylecisz z Egiptu na pokładzie egipskiego przewoźnika, to mimo że wylądujesz w unijnym kraju, odszkodowanie się nie należy. Rozporządzenie dotyczy państw członkowskich Unii (ponadto Islandii, Szwajcarii i Norwegii) i przewoźników zarejestrowanych na jej terenie lub dowolnej linii rozpoczynającej trasę w którymś z państw Wspólnoty. .

Jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje Ci w razie odmowy wejścia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu?

Odszkodowania ustalone zostały ryczałtowo i wynoszą:

 • 250 Euro – w przypadku lotów na dystansie do 1500 km;
 • 400 Euro – w przypadku lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km
 • 600 Euro – w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km

Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie nastąpi po czasie planowego przylotu. Nie trzeba kupować przed lotem żadnych ubezpieczeń – odszkodowanie należy się każdemu w przypadku gdy lot jest opóźniony o minimum 3 godziny (a dokładnie: jeśli na miejsce docelowe dotrzesz minimum 3 godz. po planowanym czasie przylotu) z przyczyn zależnych od przewoźnika lub z tych samych przyczyn zostanie odwołany. Odszkodowania należą się także tym osobom, które decyzją przewoźnika nie zostały wpuszczone na pokład np. z powodu overbookingu.

Co to jest overbooking?

Overbooking to powszechne działanie polegające na sprzedaniu na dany rejs większej ilości biletów niż rzeczywiście jest miejsc w samolocie – działanie to ma rekompensować ewentualne straty związanie z niepojawieniem się pasażera na pokładzie. Problem rodzi się jednak wtedy, gdy na lotnisku pojawią się wszyscy chętni na dany lot. W takiej sytuacji przewoźnik może odmówić wejścia na pokład nadprogramowym pasażerom. Czasem linie lotnicze liczą na ochotników, często jednak pasażerowie są typowani.

Jeżeli wbrew swej woli nie zostaniesz wpuszczony na pokład, jak najbardziej należy się Tobie możliwość rezygnacji z lotu i zwrot należności za bilet lub też zapewnienie możliwości kontynuowania podróży z zapewnieniem opieki w trakcie oczekiwania na lot alternatywny. W tym przypadku należy się również odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje także ochotnikom, o ile nie przyjęli od linii w zamian za dobrowolną rezygnację z lotu voucherów, gotówki lub punktów w programie lojalnościowym. Przyjęcie jakiejkolwiek rekompensaty wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania

Overbooking to powszechne działanie w branży lotniczej polegające na sprzedaniu na dany rejs większej ilości biletów niż rzeczywiście jest miejsc w samolocie.

Jeśli na lot w Twojej klasie zrobiony został overbooking, możesz liczyć też na… przeniesienie do innej klasy. O ile jest to klasa wyższa, to wszystko jest super – nie ponosisz w związku z tym żadnych opłat. Nie możesz jednak domagać się dodatkowej zapłaty. Gorzej, jeśli przeniesiony zostaniesz do niższej klasy.

W takim wypadku jednak prawo także jest po Twojej stronie. Jeżeli przewoźnik lotniczy umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni musi dokonać zwrotu:

 • 30% ceny biletu – w przypadku lotów do 1 500 km
 • 50% ceny biletu – w przypadku lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km
 • 75% ceny biletu – w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km

Co wyklucza wypłatę odszkodowania?

Przyczyn opóźnienia bądź odwołania lotu może być wiele, jednak niestety nie wszystkie kwalifikują się jako warunek do wypłacenia pasażerom odszkodowania. Odszkodowania wypłacane są w przypadku wystąpienia czynnika zależnego od linii lotniczej. Niestety warunki meteorologiczne czy zamknięta na skutek wybuchu wulkanu lub konfliktu zbrojnego przestrzeń powietrzna to przyczyny niezależne od przewoźnika (tak zwane okoliczności nadzwyczajne, siła wyższa), czyli takie, które zdejmują z niego obowiązek wypłaty odszkodowania.

Ponadto gdy przewoźnik w przypadku overbookingu w Twojej klasie zaproponował Ci podróż w klasie wyższej lub w momencie odmowy przyjęcia na pokład zgłosiłeś się na ochotnika i zgodziłeś się przyjąć rekompensatę w postaci voucherów, gotówki albo punktów w programie lojalnościowym, odszkodowanie również nie przysługuje. Warto w takiej sytuacji rozważyć, co bardziej się opłaci.

Twój lot został odwołany więcej niż na 2 tygodnie przed odlotem? Tu również niestety nie możesz liczyć na odszkodowanie.

Ciekawostka: jeszcze do niedawna często za okoliczność nadzwyczajną były uznawane również protesty pracowników linii lotniczej, obecnie jednak nie jest to już powód, dla którego odszkodowanie miałoby nie być wypłacone (oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 kwietnia 2018 r. wyrok, w którym zostało wyjaśnione, że strajk jest okolicznością, za którą odpowiada przewoźnik. Nieważne, czy został wcześniej zapowiedziany, czy też jest to tak zwany „dziki strajk”, czyli niezapowiedziane niepojawienie się pracowników w pracy. Obsługa przewoźnika strajkuje? Linia lotnicza musi wypłacić odszkodowanie w przypadku opóźnionych lub odwołanych lotów. Przyczyną strajku są żądania pracowników, które przewoźnik mógł spełnić w trakcie negocjacji, tak więc linia ma wpływ tak na początek jak i na zakończenie protestu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

W sytuacji odmowy wpuszczenia na pokład, opóźnienia lotu o min. 3 godz. lub odwołania go, masz dwie możliwości – ubieganie się o rekompensatę na własną rękę lub skorzystanie z pomocy pośrednika.

O odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot można ubiegać się do 2 lat po zdarzeniu.

Pierwszym krokiem może być skierowanie pisma do przewoźnika – formularz reklamacyjny składamy bezpośrednio do linii lotniczej. Tu jednak możemy spotkać się z odmową wypłaty.

Jeżeli nie chcemy tracić czasu na kontakt, który może okazać się bezowocny lub po prostu nie jesteśmy pewni, czy przyczyna opóźnienia lub odwołania kwalifikuje nasz lot do uzyskania pieniędzy, nie wolno odpuszczać!

Warto skorzystać z drugiej możliwości jaką są firmy pośredniczące w uzyskaniu odszkodowania. Firmy te pobierają prowizję, jednak jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż całkowita rezygnacja z przysługujących Tobie praw. W przypadku samodzielnego ubiegania się o odszkodowanie, jeżeli nie dasz rady go uzyskać, pozostaje tylko droga sądowa, która może okazać się bardzo uciążliwa lub też wymagająca poniesienia znacznych kosztów. W efekcie cała procedura może Cię kosztować więcej, niż potencjalnie mógłbyś zyskać. W przypadku pośrednika – cały proces ubiegania się o odszkodowanie prowadzony jest przez firmę i jakiekolwiek dodatkowe koszty (w tym sądowe) Cię nie interesują.

Sprawa uzyskania odszkodowania może trwać niestety długo, bo średnio od 2 do 5 miesięcy. W niektórych przypadkach nawet jeszcze dłużej.

Co przysługuje pasażerom, gdy lot odwołany został z powodu okoliczności nadzwyczajnych?

Może się zdarzyć, że z powodu siły wyższej Twój lot zostanie całkowicie odwołany. Jeżeli zrezygnujesz z podróży, przewoźnik ma obowiązek zwrócić Ci koszty poniesione w związku z zakupem biletu (cena biletu oraz opłaty transakcyjne). Jeśli nie chcesz zrezygnować, linia lotnicza zobowiązana jest do zaproponowania lotu alternatywnego. Jeśli propozycja Ci odpowiada i chcesz kontynuować podróż, to w trakcie oczekiwania na alternatywny lot masz prawo do bezpłatnej opieki, w skład której mogą wchodzić posiłki i napoje, a w przypadku dłuższego oczekiwania także nocleg w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Czy wiesz że: jeśli Twoja podróż została odwołana przez linię z powodu zależnego od przewoźnika na mniej niż 2 tyg. przed planowanym odlotem, również przysługuje Ci odszkodowanie?

Pasażerowie mają też prawo do wykonania dwóch telefonów lub wysłania dwóch maili. Gdy oczekiwanie na samolot zastępczy trwa ponad 3 godz., masz także prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Bezpłatnej opieki można domagać się też gdy opóźnienie samolotu wyniesie:

 • 2 godziny albo więcej – w przypadku lotów do 1500 km;
 • 3 lub więcej godzin – w przypadku lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km
 • 4 lub więcej godzin – w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km

Należy jednak pamiętać, że opieka nad pasażerami oczekującymi na alternatywny lub opóźniony lot może zostać
ograniczona lub zaniechana, jeżeli jej zapewnienie mogłoby spowodować dalsze opóźnienie.

Jeśli nie otrzymasz od przewoźnika propozycji pozwalającej na kontynuowanie podróży, a poniesiesz koszty związane z alternatywnymi środkami transportu, również możesz liczyć na zwrot środków. Ważne jest jednak dokładne udokumentowanie tych kosztów.

A co w przypadku opóźnień, gdy podróż składa się z kilku odcinków i nie zdążysz na jeden z lotów? 

Jeśli dokonałeś rezerwacji osobnych odcinków podróży i przez opóźnienie lub odwołanie któregoś z lotów nie jesteś w stanie stawić się na czas na kolejny odcinek podróży, linia lotnicza nie jest zobowiązania do pomocy. Jeżeli jest to jednak lot łączony (wszystkie odcinki podróży masz na jednej rezerwacji), przewoźnik musi zapewnić Ci nowy bilet na kolejny lot do celu.

Dużo osób nie ma pojęcia o przysługujących im prawach, a ci, którzy już nawet znają temat, nie zawsze mają czas i ochotę na walkę z uchylającym się przed obowiązkiem przewoźnikiem. Użeranie się z procedurami często jest na tyle zniechęcające, że łatwiej odpuścić. Całkiem niedawno doszły mnie słuchy, że pewna linia lotnicza w przypadku wniosku o odszkodowanie każdemu odmawia przy pierwszym podejściu, nawet jeśli wniosek jest jak najbardziej zasadny. Dopiero za drugim razem rzeczywiście rozpatrują skargę. Niestety nie mogę tego zweryfikować, ale taka polityka wcale by mnie nie zdziwiła… Założenie, że pasażer zniechęci się po pierwszej odmowie na pewno może w jakimś stopniu przynieść oszczędności.

Linie w znacznej części nie chcą płacić próbując wybronić się za wszelką cenę, przez co niektóre sprawy lądują w sądzie. Chcesz uniknąć takiego scenariusza? Nie poddawaj się. Zawsze masz możliwość skorzystania z usług pośrednika – firmy takie jak np. AirCashBack zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla pasażerów. Oczywiście w związku z tym, że różne są przyczyny opóźnień, czasem uzyskanie odszkodowania nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów, ale AirCashBack pobiera prowizję w wysokości 25% jedynie od „wygranych” spraw. A gdy sprawa wyląduje w sądzie, to przedstawiciele AirCashBack będą walczyć w Twoim interesie – firma pokryje koszty sądowe.

Jeśli nie masz ochoty na czasem bezowocną walkę z wiatrakami w postaci procedur, a mimo wszystko miło byłoby zobaczyć na koncie dodatkowe paręset złotych, to nie poddawaj się – zgłoś swoją szkodę wypełniając formularz. A nuż się uda?

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem ROZPORZĄDZENIA WE 261/2004warto znać swoje prawa!

______________________________________________________________________________________
Tekst powstał we współpracy z firmą AirCashBack. Klikając w link formularza i pozostawiając dane do wniosku o odszkodowanie, wspierasz rozwój bloga.

 

Rocznik 86. Zarażona podróżniczym bakcylem od ponad 18 lat, raczej bez szans na wyleczenie. Lubiąca ciepełko miłośniczka Azji Południowo-Wschodniej oraz paradoksalnie… Islandii. W wolnej chwili zajmuje się swoimi pozostałymi pasjami jakimi są rośliny owadożerne oraz amatorsko fotografia.

30 najczęstszych błędów, czyli czego nie robić na Islandii
Procedury bezpieczeństwa w Izraelu - lotnisko Ovda

Powiązane wpisy

Booking.com

30 Comments

 1. Ula

  Bardzo dużo pożytecznych informacji. Mam nadzieję, że nie będę musiała korzystać ale warto to wszystko wiedzieć.

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Trzymam kciuki, żeby wszystkie loty były punktualne! Ale swoje prawa warto znać:)

   Odpowiedz
 2. Iwona

  Bardzo cenne, rzetelne info – zapiszę sobie to wszystko na wszelki wypadek – choć do tej pory nic takiego mi się nie przytrafiło :)

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   I oby się nigdy nie przytrafiło! :)

   Odpowiedz
 3. Agnieszka

  Świetny poradnik. Pracuję w branży turystycznej od ponad 20 lat i zetknęłam się z wieloma przypadkami, gdy linia lotnicza uchylała się od odpowiedzialności za opóźnione lub odwołane rejsy. Całe szczęście, że pasażerowie mają coraz większą świadomość swoich praw, m.in. dzięki takim artykułom jak Twój. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Dziękuję :) Ostatnio świadomość bardzo wzrasta, w końcu trzeba walczyć o swoje. A jeżeli przewoźnik miga się od swojego obowiązku – sprawę zawsze można zgłosić do sądu lub do pośrednika. Pozdrawiam również!

   Odpowiedz
 4. Agata

  dobrze wiedzieć, gdzie szukać takich informacji, bo tak jak wspomniałaś większość nie wie, że takie odszkodowanie może w ogóle uzyskać.

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   I dlatego im więcej czytelników takich artykułów, tym lepiej! ;)

   Odpowiedz
 5. Sonia

  Podejrzewam, że Ci którzy teraz wybierają się Ryanairem artykuł może się mocno przydać ;)
  Póki co nie musiałam ubiegać się o odszkodowanie, ale w razie czego już wiem, gdzie zaglądać ;)

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Ciekawe, ile z tych osób nie ma pojęcia, że należą się im pieniądze…

   Odpowiedz
 6. Magdalena

  Dzięki za ten tekst :) Nie miałam pojęcia, że można dostać tak duże odszkodowanie!

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Niestety znaczna część pasażerów nie wie, co może im przechodzić koło nosa w przypadku opóźnienia z winy linii lotniczej. Na szczęście świadomość własnych praw wzrasta!

   Odpowiedz
 7. Sandra

  Chyba mam szczęście do samolotów, bo zawsze wszędzie na czas ;).

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Zazdroszczę! ;) Ja już kilka opóźnień miałam, ale jakoś nigdy nie udało się załapać na to minimum do odszkodowania. I jeden overbooking był, ale nie na mnie padło…

   Odpowiedz
 8. On the wild road

  W czasach bylejakości miło czytać merytoryczne posty. Tym bardziej jeśli są aktualne :) W styczniu lecę Ryanair’em. Pasażerom tego przewoźnika Twój artykuł mógłby się przydać nie raz :D

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Mam nadzieję, że Tobie ta wiedza przy planowanej podróży się nie przyda(ła) – w końcu opóźnienia (mimo ewentualnej możliwości zarobku), to też spore utrudnienia… No chyba że ktoś ma czas i może sobie na kilka godzin obsuwy pozwolić ;)

   Odpowiedz
 9. WP

  Rozporzadzenie dotyczy rowniez rejsów przewoźników z państw trzecich na operacjach z kraju UE do kraju trzectrzeciego

  Odpowiedz
 10. Zołza z kitką

  Bardzo przydatny poradnik! W razie potrzeby – wiem, gdzie szukać pomocy :)

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Zapraszam w razie potrzeby! :)

   Odpowiedz
 11. TosiMama

  Warto o tym pamiętać. Zwłaszcza, że odwołany lot, to już spore komplikacje.

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   I dlatego trzeba znać swoje prawa, chociaż nikomu nie życzę, żeby miał okazję z tej wiedzy korzystać :)

   Odpowiedz
 12. Gosia BG

  Wszystko fajnie tyle ze w ramach odszkodowania dostaje sie czek, ktorego w Polsce zaden bank nie chce zrealizowac… Ja dostalam taki miesiac temu od ryanaira i nigdzie nie moge go wyplacic…

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.pl

   Niestety czeki są jedną z możliwości wypłaty odszkodowania :/ Próbowałaś może kontaktować się z PKO BP? Wiem, że realizują taką formę wypłaty, ale niestety nie do końca orientuję się, jak to dokładnie wygląda. Ewentualnie pozostaje jeszcze kontakt z Ryanairem w celu zamiany czeku na przelew – szansa jest, może wykażą jakimś cudem dobrą wolę…

   Odpowiedz
  2. Gosia BG

   No wlasnie Ryanair to olal… Musze jeszcze w PKO sprobowac ale z tego co wiem to i tam szanse nikle :/

   Odpowiedz
  3. Podróżowisko.pl

   Gdzieś czytałam, że mogą zażądać założenia w tym banku konta, ale w sumie jeśli tylko udałoby się uzyskać te pieniądze z odszkodowania, to chyba będzie warto. Ale nie chcę Cię wprowadzać w błąd, więc najlepiej będzie, jak dopytasz na miejscu. W każdym razie życzę powodzenia i odzyskania należnych pieniędzy! :)

   Odpowiedz
 13. Anita Majcher

  Poza tym, co zawsze mnie dziwi, bardzo dużo osób pyta o przesiadki, nikt nie doczytuje, że na jednej rezerwacji nie ma się co obawiać, a nawet jak doczyta, to się woli 15 razy na forach upewnić ;)

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.plPodróżowisko.pl (Autor posta)

   Prawda… Pytanie o te przesiadki jest wszędzie nagminne ;)

   Odpowiedz
 14. Anita Majcher

  Bardzo przydatny link i na szczęście już o wielu swoich prawach wiem. Ba, odnoszę wrażenie, że odkąd wiem, to moje loty są punktualne. Od kilku lat nie zdarzyło mi się mieć jakieś większe opóźnienie. Ostatnie miało miejsce w Indiach kiedy leciałam z Mumbaju na Goa. Samolot spóźnił się 5h (2012r). Miałam wtedy ubezpieczenie, które obejmowało wypłatę w takim przypadku, ale powyżej 5h, a mój samolot spóźnił się dokładnie 4,45h :D
  Z tego, co się później dowiedziałam, i tak przysługiwało mi jakieś niewielkie odszkodowanie od miejscowych linii

  Odpowiedz
  1. Podróżowisko.pl

   Haha mamy tak samo – nasze loty albo są punktualne albo ich opóźnienia nie przekraczają godziny lub dwóch w najgorszym przypadku. Złośliwość losu ;)

   Odpowiedz
  2. Anita Majcher

   Złośliwość lub nie, z dwojga złego nie chcę kasy z opóźnień, a być na czas i bez niespodzianek ;)

   Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close